card

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

БЭЛТГЭЛ ХУГАЦАА

ТЕХНОЛОГИ

AIR FORCE агаарын дронууд нь газраас дунджаар 40-150 метр хөөрч тэнгэрт технологийг хамгийн ухаалаг програмчлалын тусламжтай урлаг соёлын өвөрмөц дүрснүүд олон хэмжээсээр нэгтгэн үзүүлдгээрээ онцлог юм. Дронууд нь нислэгийн стандартад нийцсэн технологийг ашигладаг төдийгүй нэг удаагын нислэгийг үйлдэхэд 20-25 хиймэл дагуултай холбогдож дүрсээ сольдог.


Уг технологи нь дрон хөөрөхөөс эхлээд газардаж дуусах хүртэлх бүхий л асуудлыг цогцоор нь шийдсэн. Үүнд дрон хоорондын зай, хоорондоо мөргөлдөхгүй байх аюулгүй байдал, өгөгдсөн дүрслэлийг зөв цэгцтэй харуулах, мөн түүнийг хөдөлгөөнд оруулах гэх мэт бүхий л асуудлыг шийдсэн байдаг.